Sắc lệnh 16/SL Về việc cử cán bộ giữ chức vụ trong Bộ quốc phòng

Số, ký hiệu 16/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/02/1947
Ngày hiệu lực 27/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 16/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 16 NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 54 ngày 25-3-46 tổ chức Bộ quốc phòng,

Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử ông Văn Tiến Dũng làm chính trị cục trưởng.

Điều thứ 2

Cử ông Khuất Duy Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban hành chính Hà Nội kiêm chính trị phó cục trưởng, Trưởng phòng dân quân trong cục chính trị.

Điều thứ 3

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1947
Hiệu lực:
14/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/02/1947
Hiệu lực:
17/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
03/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
18/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ