Sắc lệnh 160/SL Sắc lệnh cho phép phát hành công phiếu kháng chiến

Số, ký hiệu 160/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 160/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 160/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦACHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét sự nhu cầu về tài chính

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cho phép phát hành, trong toàn quốc một thứ trái phiếu gọi là "Công phiếu kháng chiến" (viết tắt: CPKC).

Điều 2

Tổng số tiền những CPKC phát hành ấn định là Năm triệu đồng bạc (5.000.000 đ 00).

Điều 3

CPKC được hưởng lãi.

Điều 4

Những người mua một lần từ 10.000 đ trở lên sẽ được thưởng bằng danh dự.

Điều 5

Trong những trưởng hợp và theo những thể thức đo Bộ Tài chính ấn định CPKC sẽ lưu hành và có giá trị như giấy bạc, theo đúng sổ tiết ghi ở trên phiếu.

Điều 6

Bộ Tài chính hay cơ quan đại diện, phụ trách việc phát hành.

Một nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cách thức phát hành (số phiếu phát hành, lãi, giá phát hành, hạn hoàn vốn vân vân ...)

Điều 7

CPKC được miễn tất cả các thứ thuế hiện có hoặc sẽ đặt ra, kể cả thuế trước bạ, nỗi khi chuyẻn dịch.

Điều 8

Người nào làm giả hay cố hành động phá hoại giá trị CPKC sẽ bị truy tố như người làm giấy bạc giả.

Điều 9

Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ