Sắc lệnh 162 Sắc lệnh về việc trưng tập các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ cho quân đội

Số, ký hiệu 162
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 23/08/1946
Ngày hiệu lực 07/09/1946
Ngày đăng công báo 07/09/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 36/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 162
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc trưng tập các Y sĩ, Dược sĩ, Nha sĩ cho quân đội

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 24 tháng 11 năm 1945 về việc trưng dụng các y và dược sĩ cho Bộ Y tế hoặc cho quân đội;

Xét trong tình thế hiện tại, Chính phủ cần nhiều y sĩ, dược sĩ, nha sĩ để giúp việc trong các cơ quan y tế các bộ đội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý;

RA SẮC LỆNH :

Điều thứ 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể, tuỳ theo sự nhu cầu của quân đội, ra nghị định trưng tập các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ để phụ trách các cơ quan y tế trong quân đội.

Điều thứ 2

Việc trưng tập sẽ thực hành theo những nguyên tắc đại cương sau đây:

A) Tất cả các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ đều có thể phải trưng tập chỉ trừ:

1) Những người đã quá 55 tuổi;

2) Những người được một (hội đồng loại ngũ) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử, nhận là không đủ sức khoẻ để ra nhập bộ đội;

3) Những người hoặc tình nguyện, hoặc trưng tập, đã ra nhập trong hàng ngũ quân đội Việt Nam trong một thời hạn ít nhất là 6 tháng. Tuy nhiên, thời kỳ tòng ngũ bất cứ dài ngắn, trước khi tốt nghiệp y sĩ dược sĩ hay nha sĩ, không được kê để đơn xin miễn trừ.

Nếu tất cả đều đã phải trưng tập một lần ít nhất là 6 tháng, hoặc đã tình nguyện ở trong quân đội ít nhất là 6 tháng, mà quân đội vẫn cần đến y sĩ, dược sĩ, nha sĩ, thì Bộ Quốc phòng có thể bắt đầu lại việc trưng tập lượt thứ hai, thứ ba v.v.. . tuỳ theo sự khẩn thiết.

B) Thời hạn mỗi lần trưng tập định ít nhất là 6 tháng.

Điều thứ 3

Chi tiết thi hành việc trưng tập sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng định theo đề nghị của Quân y Cục trưởng.

Điều thứ 4

Lương bổng các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ thuộc một ngạch công được trưng tập, vẫn do ngân sách các cơ quan mà các vị ấy phụ thuộc chịu, trong thời kỳ trưng tập.

Các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ tư được trưng tập sẽ được cấp lương bổng do ngân sách Bộ Quốc phòng chịu.

Điều thứ 5

Các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ được lệnh trưng tập phải tuân theo ngay không được chậm trễ. Ai không tuân sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự và bị phạt theo Điều 12 Sắc lệnh số 68 ngày 30-11-1945.

Điều thứ 6

Các điều khoản của Sắc lệnh ngày 24 tháng 11 năm 1945 trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ 7

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Xã hội, Tài chính, Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/08/1946
Hiệu lực:
04/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/08/1946
Hiệu lực:
05/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1946
Hiệu lực:
07/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ