Sắc lệnh 162/SL Sắc lệnh giải tán thị xã Bắc ninh và sửa đổi địa giới xã ấy

Số, ký hiệu 162/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 14/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 162/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 162 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhân dân, cùng các sắc lệnh về sau, sửa đổi và bổ khuyết sắc lệnh này,

Chiểu sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục sửa đổi các đơn vị hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 91-SL ngày 1-10-1947 hợp nhất hành chính và kháng chiến và thành lập Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính các cấp,

Xét tình thế hiện thời,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng chính phủ và ban thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Giải tán Uỷ ban hành chính thị xã Bắc ninh, kể từ ngày ký sắc lệnh này.

Điều 2

Địa hạt thị xã Bắc ninh và các xã thuộc huyện Võ Giàng ở bên tả đường xe hoả Hà Nội - Lạng Sơn, nay sát nhập vào huyện Yên Phong về phương diện hành chính và kháng chiến.

Khu phố Kinh Bắc nay gồm các phố Yên Man, Vệ An, Niềm xá, Thi chung, Y na, Cổ Mễ, Tân ấp.

Điều 3

Địa hạt thị xã Bắc ninh ở bên hữu đường xe hoả Hà Nội - Lạng Sơn nay sát nhập vào huyện Võ Giàng về phương diện hành chính và kháng chiến.

Khu phố Vũ Ninh gồm các phố Đọ Xá, Ninh Xá, Tiền An,Thanh Sơn, Thị Cầu và Đáp Cầu.

Điều 4

Sắc lệnh này chỉ thi hành tạm thời trong thời kỳ kháng chiến.

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, bộ Kinh tế, Bộ Tài chính cà Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ