Sắc lệnh 165/SL Sắc lệnh đổi tên Bộ tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ

Số, ký hiệu 165/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 165/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ 165 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 47/SL ngày 1-5-1947 tổ chức bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam

Chiểu đề nghị của ông tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam, nay đổi gọi là: Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam .

Điều 2

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam, nay lấy danh hiệu là: Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Điều 3

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành .

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/03/1948
Hiệu lực:
09/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1948
Hiệu lực:
10/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ