Sắc lệnh 165/SLM Về việc sáp nhập tỉnh Quảng yên vào CK12

Số, ký hiệu 165/SLM
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/11/1947
Ngày hiệu lực 10/12/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 165/SLM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 265 NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu đề nghị của Bộ Nội vụ, Bộ quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Sáp nhập tỉnh Quảng Yên (gồm cả khu vực Hồng Gai vào Chiến khu 12, về mọi phương diện kháng chiến hành chính và quân sự.

Điều 2

Uỷ ban Kháng chiến Chiến khu 3, Uỷ ban Kháng chiến Chiến khu 12 và Chánh văn phòng Chủ tịch Chính phủ, chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/10/1947
Hiệu lực:
01/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1947
Hiệu lực:
05/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1947
Hiệu lực:
04/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1947
Hiệu lực:
27/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1947
Hiệu lực:
16/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/12/1947
Hiệu lực:
07/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ