Sắc lệnh 167/SL Sắc lệnh thủ tiêu tiền đồng ở Trung bộ

Số, ký hiệu 167/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 167/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 167/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 51/SL ngày 1-8-1947 ấn định giá tiền đồng lưu hành ở trung bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thủ tiêu tiền đồng ở Trung Bộ.

Điều 2

Trong một thời hạn là hai tháng, kể từ ngày sắc lệnh này được niêm yết, ai có tiền đồng có thể đem đổi, lấy tiền Việt Nam ở các ty Ngân khố và các Uỷ ban kháng chiến hành chính địa phương, theo giá ấn định trong sắc lệnh số 51-SL ngày 1 tháng 6 năm 1947 (1 đồng bạc ăn 20 đồng tiền đồng)

Cách thức đổi sẽ do bộ Tài chính ấn định.

Điều 3

Sau thời hạn nói trên, ngưòi nào can tội tích trữ lưu hành tiền đồng, sẽ bị phạt:

1/ Từ 3 đến 9 lần số tiền bắt được theo giá chính thức.

2/ Từ sáu ngày đến sáu tháng tù.

Nếu tái phạm sẽ bị tù từ 2 tháng đến 2 năm,

Điều 4

Cũng sau thời hạn nói ở điều 2, người nào đầu cơ tiền đồng bằng cách buôn bán đổi chác v.v... sẽ bị phạt:

1/ Tiền từ 500đ đến 10.000đ.

2/ Tù từ 6 tháng đến 2 năm hay là một trong hai hình phạt này.

Điều 5

Ngoài ra trong những trường hợp nói ở điều 3 và 4 kể trên số tiền bắt được sẽ bị tịch thu.

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách thi hành sắc lệnh này .

                                                                                            Hồ Chí Minh

                                                                                                 (Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/03/1948
Hiệu lực:
10/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ