Sắc lệnh 169 Về việc bổ nhiệm chámh Văn phòng và Giám đốc vụ Thứ bộ công an

Số, ký hiệu 169
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/07/1953
Ngày hiệu lực 18/07/1953
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q013-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 169
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1953

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 169/SL NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 141-SL ngày 16 tháng 2 năm 1953 thành lập và tổ chức Thủ Bộ Công an;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo đề nghị của Thứ trưởng Thứ Bộ Công an được Hội đồng Chính phủ thông qua,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

1- Ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Thứ Bộ Công án.

2- Ông Ngô Ngọc Du giữ chức Giám đốc Vụ Bảo vệ Chính trị.

3- Ông Tô Gĩ tức Lê Giản giữ chức Giám đốc Vụ Trị an Hành chính.

4- Ông Nguyễn Tuấn Thúc giữ chức Phó Giám đốc Vụ Trị an Hành chính.

5- Ông Nguyễn Tạo tức Nguyễn Phú Doãn giữ chức Phó Giám đốc Vụ Chấp pháp.

6- Ông Trần Hữu tức Kháng giữ chức Cục phó Cục cảnh vệ.

Điều 2: Thứ trưởng Thứ Bộ Công án chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/04/1953
Hiệu lực:
01/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1953
Hiệu lực:
01/05/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/05/1953
Hiệu lực:
20/05/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1953
Hiệu lực:
18/07/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1953
Hiệu lực:
18/07/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ