Sắc lệnh 169 Sắc lệnh tăng lên 100 % phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ

Số, ký hiệu 169
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/08/1946
Ngày hiệu lực 11/09/1946
Ngày đăng công báo 07/09/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 36/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 169
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc tăng lên 100% phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 16 tháng 2 năm 1921 (điều 202, 203 và 206) và những Sắc lệnh sửa đổi sau, định phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ;
Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Sau khi đã thoả hiệp với Uỷ ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Đặc biệt trong năm 1946, phần thù lao mà các công chứng, các hỗ giá viên, các lục sự kiêm công chứng và các lục sự kiêm hỗ giá viên, phải nộp vào công quỹ, tăng lên một trăm phần trăm (100%).

Điều thứ hai. Sắc lệnh này thi hành cho tất cả các số tiền thù lao mà các công lại kể trên đã thu từ ngày mồng 1 tháng riêng năm 1946.

Quy tắc thu nạp tiền này vào công quỹ vẫn theo thể lệ hiện hành.

Điều thứ ba. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ