Sắc lệnh 17/SL về cử ông Nguyễn Hữu Ngô làm uỷ viên UBKCHC Liên khu Việt bắc

Số, ký hiệu 17/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 31/01/1950
Ngày hiệu lực 31/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 17/SL NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

 

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31 tháng 12 năm 1949 ấn định nhiệm vụ Bộ Nội vụ;

Chiểu sắc lệnh số 127-SL ngày 4 tháng 11 năm 1949 hợp nhất hai Liên khu 1 và Liên khu 10 thành Liên khu Việt Bắc;

Chiều đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định ông Nguyễn Hữu Ngô, nguyên Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Bắc Giang, làm Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/01/1950
Hiệu lực:
30/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/01/1950
Hiệu lực:
17/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1950
Hiệu lực:
04/02/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1950
Hiệu lực:
25/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1950
Hiệu lực:
22/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1950
Hiệu lực:
31/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ