Sắc lệnh 170/SL Sắc lệnh tổ chức lại các Toà án Quân sự

Số, ký hiệu 170/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 170/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 170 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦACHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 21 ngày 14-2-1946 tổ chức các Toà án Quân sự,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Điều 5 sắc lệnh số 21 ngày 14-2-1946 nói trên nay bãi bỏ và thay bằng điều 5 mới như sau:

"Điều 5 mới - Toà án Quân sự lập thành như sau:

Ngồi xử có Chánh án và hai hội thẩm:

- Bộ trưởng bộ Nội vụ, sau khi thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chỉ định một uỷ viên trong Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu hay Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh giữ chức Chánh án,

- Bộ trưởng Bộ Bội vụ, sau khi thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Bộ Quốc phòng chỉ định một uỷ viên chính trị hay một chính trị viên Trung đoàn ngồi ghế Hội thẩm thứ nhất,

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau khi thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ định một thẩm phán chuyên môn ngồi ghế hội thẩm thứ hai.

ở Trung Bộ và Nam Bộ, quyền chỉ định ấy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể uỷ cho Uỷ ban hành chính kỳ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể uỷ cho Chánh nhất toà thượng thẩm.

Đứng buộc tội là một Công cáo uỷ ? ???? Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ làm một . ở Trung Bộ và Nam Bộ, hai Bộ trưởng có thể uỷ quyền ấy cho hai Chưởng Lý Toạ thượng thẩm và Uỷ ban hành chính Kỳ. Uỷ viên Chính phủ ngồi ghế công báo có thể lấy ở trong quân đội, trong Nha Công an hay trong các Thẩm phán chuyên môn.

Bị cáo có quyền tự bênh vực lấy hay nhờ luật sư hoặc một người khác bênh vực cho.

Một viên lục sự ngồi chép các điều tranh luận, giữ án tù và giấy má"

Điều thứ 2

Các điều khác trong sắc lệnh số 21 gày 14-2-1946 không thay đổi.

Điều thứ 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ , Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ