Sắc lệnh 171 Về vệc cho phép ông Đinh Văn Đức từ chức uỷ viên UBKCHC Liên khu 4

Số, ký hiệu 171
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/07/1953
Ngày hiệu lực 18/07/1953
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q013-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Phó Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 171
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1953

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 170/SL NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chấp nhận đơn xin từ chức của ông Đinh Đức, Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu 4.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Phó Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/04/1953
Hiệu lực:
01/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1953
Hiệu lực:
01/05/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/05/1953
Hiệu lực:
20/05/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1953
Hiệu lực:
18/07/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ