Sắc lệnh 171 Sắc lệnh về việc cho các nhân viên ngạch vĩnh viễn Sở hoả xa Việt Nam được hưởng những khoản phụ cấp khu vực gia đình, gạo đắt, bổ túc gạo đắt đang thi hành cho nhân viên chính ngạch các công sở

Số, ký hiệu 171
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/08/1946
Ngày hiệu lực 11/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 36/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 171
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 171 ngày 27 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo thể lệ hiện hành ấn định các ngạch và chế độ lương bổng công chức Việt Nam;

Chiểu theo Sắc lệnh số 153 ngày 23-7-1946 đạt một khoản phụ cấp bổ túc gạo đắt cho công chức Việt Nam;

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính, Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận.

RA SẮC LỆNH :

Điều thứ nhất

Những Sắc lệnh, Nghị định, Thông tư thiết lập và ấn định các khoản phụ cấp khu vực, gia đình, gạo đắt, bổ túc gạo đắt, đang thi hành cho nhân viên chính ngạch, các công sở, trừ sở Hoả xa, nay cũng thi hành cho nhân viên ngạch vĩnh viễn sở Hoả xa Việt Nam, kể từ mồng một tháng bảy năm 1946.

Điều thứ hai

Cũng kể từ ngày mồng một tháng 7 năm 1946, Công lệnh số 8 ngày 3 tháng 5 năm 1946 của sở Hoả xa Việt Nam đặt một phụ cấp đắt đỏ, phải bãi bỏ.

Điều thứ ba

Nếu có những nhân viên Hoả xa, sau khi thi hành 2 khoản trên đây, bị lãnh một số lương bổng dưới số lương được lãnh ngày 30 tháng 6 năm 1946, kể tất cả phụ cấp thì những nhân viên ấy được phép giữ số lương cấp cho đến khi chiểu theo luật lệ chung, được hưởng một số lương bổng cao hơn.

Điều thứ tư

Sắc lệnh này không thi hành cho những nhân viên làm việc ở Hoả xa nhưng không thuộc ngạch vĩnh viễn như là những người công nhật phụ động (personel flottant).

Điều thứ năm

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/08/1946
Hiệu lực:
10/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/08/1946
Hiệu lực:
10/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/08/1946
Hiệu lực:
10/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ