Sắc lệnh 172/B Sắc lệnh gia thêm hạn một năm để mọi người Việt nam học chữ quốc ngữ

Số, ký hiệu 172/B
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/09/1946
Ngày hiệu lực 18/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 41/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 172/B
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 172 ngày 03 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28-8-1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Chiểu theo Sắc lệnh số 119 ngày 9-7-1946 tổ chức Bộ Quốc Gia Giáo dục;

Chiểu theo Sắc lệnh số 20 ngày 8-9-1945 cưỡng bách việc học chữ Quốc ngữ cho toàn dân Việt Nam;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ I

Hạn một năm để cho mọi người Việt Nam học chữ Quốc ngữ nói trong Sắc lệnh số 20 ngày 8-9-1945 trên này, nay gia thêm một năm nữa kể từ 8-9-1946.

Điều thứ II

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục thi hành Sắc lệnh này.

 

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ