Sắc lệnh 173 Sắc lệnh cho phép nộp bằng vàng bạc, giấy bạc Việt nam hay giấy bạc Đông dương các số thuế trực thu, gián thu và các số tiền nợ phải nộp

Số, ký hiệu 173
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 04/09/1946
Ngày hiệu lực 19/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 37/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 173
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 173 ngày 04 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo đề nghị của Bộ Tài chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất

Để chấn hưng nền tài chính quốc gia và gây căn bản vững vàng cho tiền tệ trong nước, các số thuế trực thu, gián thu, các số tiền nợ phải nộp có thể nộp bằng các thứ tiền tệ sau này:

1- Giấy bạc Việt Nam

2- Giấy bạc Đông Dương

3- Vàng

4- Bạc

Điều thứ hai

Vàng hay bạc nộp thay giấy bạc, phải được nguyên chất, và sẽ thu theo giá chính thức của thị trường.

Điều thứ ba

Trong khi chờ đợi trong nước có thu tiền bằng vàng hay bằng bạc do Chính phủ đúc ra, vàng và bạc nộp thay giấy bạc có thể bằng thỏi hay bằng lá.

Điều thứ tư

Ông Bộ trưởng Bộ Tài Chính sẽ ấn định các chi tiết về việc thi hành Sắc lệnh này.

Điều thứ năm

Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này. 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/09/1946
Hiệu lực:
18/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ