Sắc lệnh 175 Sắc lệnh chuẩn y ông Nguyễn Khang làm chủ tịch và ông Nguyễn Duy Thân làm Phó Chủ tịch UBKCHC Liên khu I

Số, ký hiệu 175
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 14/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q006-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 175
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 175 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân,

Chiểu sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ.

Chiểu sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 34/SL ngày 19-3-1947 và sắc lệnh số 38/SL ngày 28-3-1947 sửa đổi sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946,

Chiểu sắc lệnh số 78/SL ngày 3/9/1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu sắc lệnh số 120/SL ngày 25-1-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu sắc lệnh số 124/SL ngày 25-1-48 cử các ông Nguyễn Khang, Nguyễn Duy Thân, Chu Văn Tấn và sắc lệnh số 134/SL ngày 15-2-48 cử các ông Nông ích Nhàn, Nguyễn Hữu Tạo làm uỷ viên trong UBKCHC khu I,

Chiểu tờ trình của UBKCHC Liên khu 1 số132/VC ngày 15-3-48,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Chuẩn y ông Nguyễn Khang làm Chủ tịch, ông Nguyễn Duy Thân làm Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu I.

Điều 2

Các ông Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1948
Hiệu lực:
25/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ