Sắc lệnh 176 Sắc lệnh về việc phát hành một thứ tiền một đồng bằng nhôm

Số, ký hiệu 176
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/09/1946
Ngày hiệu lực 25/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 38/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 176
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 176 ngày 10 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu chi sự nhu cầu về tiền tệ;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sắc lệnh:

Điều 1- Cho phép phát hành thứ tiền một đồng bằng nhôm nặng 4 gam 70, đường kính 32 ly 40, dầy 2 ly, mặt trước có hình Hồ Chủ tịch chụp nghiêng, vòng quanh hình có chữ "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà", dưới hình có tên nhà điêu khắc Hoàng Nhu Ngọc viết tắt H. Ngọc bằng chữ rất nhỏ; mặt sau có bông lúa khắc về một bên, và hai chữ "1 đồng" về một bên; chung quang đồng bạc có răng cưa.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ