Sắc lệnh 177 Sắc lệnh việc phá huỷ hay làm tổn hại đến động sản của người khác coi là tội vi cảnh, thuộc thẩm quyền toà án sơ cấp xét xử

Số, ký hiệu 177
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q006-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 177
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 177/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh ngày 10-10-1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành,

Chiểu các Bộ Hình luật hiện thi hành ở Bắc, Trung và Nam Bộ,

Chiểu các sắc lệnh số 13 ngày 24-1-46 và số 51 ngày 17-4-46 tổ chức và ấn định thẩm quyền các Toà án.

Chiểu sắc lệnh số 73-SL ngày 17-8-1947 ấn định khi nào các tội đao thiết, lừa đảo, biển thủ và thiên thủ coi là tội vi cảnh.

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các việc phá huỷ hay làm tổn hại đến động sản của người khác sẽ coi là tội vi cảnh, thuộc thẩm quyền Toà án sơ cấp xét xử, khi nào trị giá động sản ấy không quá năm trăm đồng (500đ).

Điều thứ 2

Các khoản hình luật trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ 3

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ