Sắc lệnh 179 Sắc lệnh cử ông Lê Liêm giữ chức Cục trưởng Cục quân dân thay ông Khuất Duy Tiến

Số, ký hiệu 179
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/04/1948
Ngày hiệu lực 25/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 179
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 179 NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử ông Lê Liêm, Phó Cục trưởng Cục Dân quân bộ tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam, xung chức Cục trưởng Cục Dân quân thay ông Khuất Duy Tiến đổi đi nơi khác.

Điều thứ 2

Đại tướng Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ