Sắc lệnh 180 Sắc lệnh về quyết nghị số 180 của Hội đồng Chính phủ thiết lập một uỷ ban kiểm soát để kiểm điểm lại công việc của Hội cứu đói

Số, ký hiệu 180
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/09/1946
Ngày hiệu lực 28/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 39/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 180
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1946

 

Quyết nghị

Của hội đồng chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 180 ngày 13 tháng 09 năm 1946

 

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội,

Chiểu chi điều lệ Hội Cứu đói đưa Hội đồng Chính phủ ngày 2/11/1945.

Xét vì Hội Cứu đói là một Hội thiện đặc biệt do Hồ Chủ tịch lập lên và Điều lệ do Hội đồng Chính phủ duyệt y,

Quyết nghị

Điều thứ 1- Nay lập một Uỷ ban kiểm soát gồm có những vị sau đây:

Lê Nguyễn Chi Đại diện Bộ Nội vụ

Phạm Gia Đức Đại diện Bộ Tài chính

Vũ Văn Ất ---

Nguyễn Thế Đinh Đại diện Bộ Xã hội

Dương Đức Hiệp ---

Uỷ ban sẽ tự bầu lấy một vị Chủ tịch và một Thư ký và sẽ họp mỗi khi có giấy triệu tập của Chủ tịch. Duy buổi họp đầu tiên sẽ do đại biểu Bộ Nội vụ triệu tập.

Điều thứ 2- Uỷ ban Kiểm soát nói trên có nhiệu vụ: kiểm duyệt lại các công việc của Hội cứu đói đã làm để lấy những kinh nghiệm áp dụng về sau.

Điều thứ 3- Đặc biệt Uỷ ban có quyền yêu cầu các cơ quan Y tế, Cứu tế Bắc bộ và Nha Y tế Trung ương cho những Tài liệu cần thiết, hay làm tờ trình về những điều mà Uỷ ban cần đến. Uỷ ban nói trên còn có quyền liên lạc với tư nhân, đoàn thể, và các cơ quan Chính phủ có tài liệu liên quan đến công việc của Hội cứu đói.

Điều thứ 4- Sau mỗi buổi họp Uỷ ban sẽ lập một tờ biên bản có đủ chữ ký các uỷ viên có mặt và khi đã làm tròn nhiệm vụ Uỷ ban sẽ là tờ trình lên Chủ tịch Chính phủ.

Điều thứ 5- Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/09/1946
Hiệu lực:
25/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1946
Hiệu lực:
25/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
28/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
01/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ