Sắc lệnh 180/SL Sắc lệnh ấn định những hình phạt đối với những hành vi phá hoại nền tài chính Quốc gia, làm tội thiệt đến giá trị hay làm khó dễ cho sự lưu hành giấy bạc Việt nam

Số, ký hiệu 180/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/12/1950
Ngày hiệu lực 05/01/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 13/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 180/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1950

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 180/SL NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 sửa đổi do sắc lệnh số 10 ngày 14 tháng 4 năm 1946 tổ chức Toà án quân sự;

Chiểu sắc lệnh số 48-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 định việc lưu hành tiền Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những người đầu cơ tiền tệ, làm giấy bạc giả, lưu hành giấy bạc giả, tàng trữ hay lưu hành những giấy bạc của địch hay đã có lệnh cấm, hoặc có những hành động có tính cách phá hoại nền tài chính quốc gia sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự.

Điều 2: Những người không chịu tiêu những tiền của Chính phủ đã cho phép lưu hành hoặc từ chối không tiêu một số tiền rách từ 100 đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ một tháng đến một năm và tiền từ 500 đồng đến 10.000 đồng, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Những người từ chối không tiêu một số tiền rách dưới 100 đồng sẽ bị phạt vi cảnh.

Những vụ phạm pháp nói trong điều này thuộc thẩm quyền các toà án thường.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
17/11/1950
Hiệu lực:
02/12/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/11/1950
Hiệu lực:
02/12/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/11/1950
Hiệu lực:
02/12/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/01/1951
Hiệu lực:
01/01/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ