Sắc lệnh 180/SL Sắc lệnh không thừa nhận giá trị giấy bạc do Đông dương Ngân hàng phát hành

Số, ký hiệu 180/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/04/1948
Ngày hiệu lực 15/05/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 180/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 180/SL NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình tài chính hiện thời,

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Kể từ ngày sắc lệnh này được công bố, các loại giấy bạc Đông Dương do Đông Dương ngân hàng phát hành, sẽ coi là không có giá trị trong toàn cõi Việt Nam.

Điều 2

Quá một thời hạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ấn định ai còn tàng trữ và lưu hành các loại giấy bạc nói ở điều 1 sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự.

Điều 3

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định loại nào có thể tạm thời cho phép được lưu hành.

Điều 4

Chi tiết thi hành sắc lệnh này sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính định sau.

Điều 5

Sắc lệnh sẽ được công bố cấp tốc chiểu theo điều 14 sắc lệnh ngày 10-10-1945 (sắc lệnh số 47)

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1948
Hiệu lực:
25/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1948
Hiệu lực:
21/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ