Sắc lệnh 181 Sắc lệnh bãi bỏ Điều 182 Nghị định ngày 6 tháng 11 năm 1929 ấn định thuế tem

Số, ký hiệu 181
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/09/1946
Ngày hiệu lực 01/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 39/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 181
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1946

 

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 181 ngày 13 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu Nghị định ngày mồng 6 tháng 11 năm 1929 về thuế tem;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất: Bãi bỏ Điều 182 trong Nghị định ngày mồng 6 tháng 11 năm 1929 ấn định thuế tem.

Điều thứ hai: Các đơn xin vào học hay đơn xin ứng thí, từ nay được miễn tem.

Điều thứ ba: Sắc lệnh này thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1946.

Điều thứ tư: Bộ trưởng Bộ Tài chính thi hành Sắc lệnh này.

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/09/1946
Hiệu lực:
21/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
10/09/1946
Hiệu lực:
25/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1946
Hiệu lực:
25/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
28/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ