Sắc lệnh 181/SL Sắc lệnh cho phép phát hành và lưu hành hào giấy loại năm hào (0đ.50) và hai hào (0đ.20)

Số, ký hiệu 181/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/05/1948
Ngày hiệu lực 21/05/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 181/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 181 NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Xétự nhu cầu về tiền tệ,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cho phép phát hành và lưu hành trong toàn cõi Việt Nam, hào giấy loại năm hào (0đ50) và hai hào (0đ20).

Điều 2

Bộ Tài chính phụ trách phát hành.

Điều 3

Tổng số hào giấy phát hành và đặc điểm các loại hào giấy sẽ do nghị định bộ trưởng Bộ Tái chính ấn định.

Điều 4

Quốc khố và tư nhân bắt buộc phải nhận hào giấy loại hai mươi đồng bạc (20 đb).

Điều 5

Kẻ nào làm hào giấy giả hay có hành động phá hoại giá trị hào giấy sẽ bị truy tố trước toà án quân sự.

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1948
Hiệu lực:
25/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ