Sắc lệnh 182 Sắc lệnh cho phép ông Đào Thiện Thi được chức Tổng Thanh tra Bộ canh nông

Số, ký hiệu 182
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/05/1948
Ngày hiệu lực 11/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 182
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 182 NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 1945 lập Bộ Canh nông;

Chiểu sắc lệnh số 57 ngày 30-5-46 cử ông Đào Thiện thi giữ chức Tổng Thanh tra Bộ Canh nông;

Chiểu đơn xin từ chức của ông Đào Thiện Thi;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cho phép ông Đào Thiện Thi được từ chức Tổng thanh tra Bộ Canh nông.

Điều 2

Cử ông Đồng Sỹ Hiên giữ chức Tổng Thanh tra Bộ Canh nông thay ông Đào Thiện Thi.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/04/1948
Hiệu lực:
25/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1948
Hiệu lực:
21/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
09/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ