Sắc lệnh 183 Sắc lệnh cử các ông giữ chức vụ Phân khu trưởng và Chính trị uỷ viên phân khu 4

Số, ký hiệu 183
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/05/1948
Ngày hiệu lực 11/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 183
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 183 NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 tổ chức Quân đội Quốc gia Việt Nam,

Chiểu sắc lệnh số 71 ngày 22-5-46 ấn định quy tắc Quân đội,

Chiểu sắc lệnh số 120 ngày 25-1-48 thành lập Liên khu IV,

Chiểu sắc lệnh số 230 M ngày 18-7-1947 lập 1 phân khu quân sự tại Liên khu IV,

Theo đề nghị của các ông Tổng chỉ huy và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử:

Ông Đào Chính Nam, Liên khu phó liên khu 4 Kiêm chức Phân khu trưởng phân khu 4.

Ông Nguyễn Trương Bôn, chính trị viên Trung đoàn làm chính trị uỷ viên phân khu 4.

Điều 2

Các ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/05/1948
Hiệu lực:
21/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
09/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ