Sắc lệnh 184 Sắc lệnh cử ông Bằng Giang giữ chức Liên khu trưởng và ông Vũ Hiền, Liên khu phó Liên khu 10

Số, ký hiệu 184
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/05/1948
Ngày hiệu lực 11/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 184
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 184 NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 33 ngày 12-3-46 tổ chức quân đội Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 71-SL ngày 22-6-1946 ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 120-SL ngày 25-1-48 thành lập Liên khu 1, 3, 10;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử ông Bằng Giang, đặc phái viên Bộ tổng chỉ huy giữ chức Vụ Liên khu trưởng, Liên Khu 10.

Điều thứ 2

Ông Vũ Hiền, Liên Khu Phó, Liên khu 10 được cử giữ chức vụ quyền Liên Khu trưởng Liên Khu ấy do sắc lệnh số 122 ngày 25-1-48, nay giữ chức Liên Khu Phó.

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia, chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
14/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1948
Hiệu lực:
25/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1948
Hiệu lực:
21/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ