Sắc lệnh 184 Về việc tổ chức một đội quân tiếp phóng Việt nam

Số, ký hiệu 184
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/09/1946
Ngày hiệu lực 09/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 184
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 184 ngày 24 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-1946 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội;

Chiểu theo Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946 tổ chức Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu theo lời đề nghị của Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất

Nay tổ chức một đội quân Tiếp phong Việt Nam.

Điều thứ hai

Quân đội Tiếp phong Việt Nam là một bộ phận của quân đội Quốc gia và gồm có 10.000 người, tổ chức thành một sự đoàn theo đúng cách tổ chức của quân đội Quốc gia.

Điều thứ ba

Quân đội Tiếp phong Việt Nam có nhiệm vụ cùng quân đội Pháp Tiếp phong quân Trung Hoa từ 16 vĩ tuyến trở ra Bắc.

Điều thứ tư

Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/09/1946
Hiệu lực:
25/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
28/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
01/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
01/08/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ