Sắc lệnh 186 Sắc lệnh bãi bỏ nghị định ngày 29-11-1943 đặt ra một khoản phụ cấp (không ký)

Số, ký hiệu 186
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/09/1946
Ngày hiệu lực 01/08/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 186
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 186 ngày 24 tháng 9 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Nghị định ngày 29-11-43 đặt ra một khoản phụ cấp gạo đắt cho công chức tòng sự ở mấy tỉnh Trung bộ;

Chiểu chi Nghị định ngày 24-7-45 đặt ra ở Bắc bộ một khoản phụ cấp đặc biệt vì sinh hoạt đắt đỏ;

Chiểu chi giá sinh hoạt hiện thời ở Trung bộ;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã Thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Khoản I- Nay bãi bỏ Nghị định ngày 29-11-1943 đặt ra một khoản phụ cấp gạo đắt cho công chức chính ngạch tòng sự ở mấy tỉnh Trung bộ.

Khoản II- Đồng thời áp dụng cho công chức chính ngạch tòng sự ở toàn hạt Trung bộ, Nghị định ngày 24-7-1945 ấn định phụ cấp đặc biệt vì sinh hoạt đắt đỏ cho công chức ở Bắc bộ.

Công chức.................................. 20$00 một tháng

Vợ ............................................. 20,00 ---

Mỗi đứa con được hưởng phụ cấp gia đình

theo thể lệ hiện hành................... 10,00 ---

Khoản III- Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1-8-1946.

Khoản IV- Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
28/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
01/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ