Sắc lệnh 186 Về việc cho ông Đỗ Xuân Hợp được từ chức Giám đốc Nha cứu tế Trung ương

Số, ký hiệu 186
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/09/1946
Ngày hiệu lực 09/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 186
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1946

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 186 ngày 14 tháng 9 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy định việc tổ chức các Bộ trong Chính phủ Việt Nam;

Chiểu chi Sắc lệnh số 36 ngày 27 tháng 3 năm 1946 tổ chức bộ Xã hội;

Chiểu chi Sắc lệnh số 37 ngày 27 tháng 3 năm 1946 cử Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp giữ chức Giám đốc Nha Cứu tế Trung ương;

Chiểu chi đơn đề nghị ngày 28 tháng 6 năm 1946 của Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp xin từ chức Giám đốc Nha cứu tế Trung ương;

Chiểu chi lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp nay được phép từ chức Giám đốc Nha Cứu tế Trung ương.

Điều thứ hai. Các ông Bộ trưởng Bộ Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/09/1946
Hiệu lực:
25/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1946
Hiệu lực:
25/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
28/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1946
Hiệu lực:
01/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ