Sắc lệnh 186/SL Sắc lệnh ấn định các tội vi cảnh của Trưởng ban trật tự Ty công an tỉnh và quận trưởng công an

Số, ký hiệu 186/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/05/1948
Ngày hiệu lực 10/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 186/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 186/SL NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 23 ngày 21-2-1946 thành lập Việt Nam công an vụ,

Chiểu sắc lệnh số 131 ngày 20-7-1946, do sắc lệnh số 31/SL ngày 19-3-1947 sửa đổi, tổ chức tư pháp công an,

Chiểu các nghị định của Bộ Nội vụ tổ chức các cấp bộ công an,

Theo đề nghị của bộ trưởng bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi hỏi ý kiến Ban thường trực Quốc hội, và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Trưởng ban trật tự Ty Công an tỉnh và Quận trưởng Công an có quyền phạt các tội vi cảnh, từ năm đồng đến ba mươi đồng.

Điều thứ 2

Tiền phạt này chỉ có tính cách điều đình, và nếu người bị biên phạt từ chối không nộp, hồ sơ sẽ gửi sang Toà án sơ cấp xét xử.

Điều thứ 3

Mỗi khi nhận tiền, phải phát biên lai cho người nộp phạt. Biên lai trích ở một quyển sổ có cuống.

ông Biện lý Toà án đệ nhị cấp tỉnh, cứ mỗi tháng một lần, phải kiểm soát quỹ tiền phạt vi cảnh điều đình của Ty hay quận Công an.

Hàng tháng, quỹ tiền phạt ấy phải nộp vào Ty Ngân khố tỉnh.

Điều thứ 4

Không vì một cớ gì mà Công an có thể bắt giữ người phạm tội vi cảnh, nếu không phải để thi hành án phạt tù của Toà án.

Điều thứ 5

Các điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ 6

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1948
Hiệu lực:
21/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
09/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ