Sắc lệnh 187 Về việc tạm thay đổi thuế suất tối thiểu và thuế tổng nội đánh vào các hàng hoá nhập nội Việt nam

Số, ký hiệu 187
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/09/1946
Ngày hiệu lực 09/10/1946
Ngày đăng công báo 05/10/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 40/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 187
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Về việc tạm thay đổi thuế suất tối thiểu và thuế tổng nội đánh vào các hàng hóa nhập nội Việt Nam

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 10-9-45 tạm giữ những luật lệ và thuế xuất hiện hành về thuế quan;
Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất. Thuế suất tối thiểu và thuế suất tổng nội đánh vào các hàng hoá nhập nội Việt Nam, nay tạm thay đổi như sau này:

 

 

Thuế quan

Thuế tổng nội

Số 12-13

Lợn sống

Miễn

Miễn

14 ter

Gà vịt sống

Miễn

Miễn

17

Thịt muối hoặc mắm, chưa điều chế

Miễn

Miễn

17 bis

Thịt điều chế rồi

Miễn

Miễn

68-3

Bột mì

10%

3,3

78 và 78 bis

Các củ có bột

Miễn

Miễn

80

Các thứ đậu và đỗ

Miễn

Miễn

90-91

Đường

25%

4,95

110 A

Các thứ dầu

10%

5,3

126-126 bis
126 ter, 126
qter, 127,

 

 

 

127 bis

Các vị thuốc sống

10%

5,3

197 bis

Ét xăng

10%

4,95

197 ter B

Dầu hoả

10%

4,95

461 G

Giấy không nói trên, làm bằng máy

10%

4,95

648

Diêm

10%

8,25

 

Điều thứ hai. Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành. 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ