Sắc lệnh 188 Về việc lập một uỷ ban liên bộ có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề có quan hệ đến nhiều bộ

Số, ký hiệu 188
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/09/1946
Ngày hiệu lực 09/10/1946
Ngày đăng công báo 05/10/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 40/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 188
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Về việc lập một ủy ban liên bộ có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề có quan hệ đến nhiều bộ

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Xét dự cần thiết hiện thời,
Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ 1. Nay lập một Uỷ ban liên bộ có nhiệm vụ nghiên cứu và đề nghị cách giải quyết những vấn đề quan hệ đến nhiều Bộ mà Hội đồng Chính phủ giao cho.

Điều thứ 2. Uỷ ban trực tiếp đặt dưới quyền của Chủ tịch Chính phủ.

Điều thứ 3. Uỷ ban gồm có:

a) Những nhân viên thường trực do quyết nghị HĐCP cử, gồm có một Trưởng ban, một Phó trưởng ban, một Tổng Thư ký và những nhân viên thường.

b) Đại diện của các Bộ và của Quân uỷ hội và các nhà chuyên môn do các Bộ trưởng và Chủ tịch Quân uỷ hội đề cử và do Hội đồng Chính phủ chuẩn y.

Điều thứ 4. Các phí khoản của Uỷ ban sẽ do Ngân sách Toàn Quốc (Văn phòng Chủ tịch) chịu.

Điều thứ 5. Uỷ ban sẽ trình một bản nội quy cho Hội đồng Chính phủ chuẩn y.

Điều thứ 6. Các Bộ trưởng và Chủ tịch Quân uỷ hội chiểu Sắc lệnh thi hành. 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
01/08/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/09/1946
Hiệu lực:
12/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ