Sắc lệnh 189 Về việc cử ông Đào Hữu Dương giữ chức Phó đổng lý sự vụ Bộ quốc dân kinh tế

Số, ký hiệu 189
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/09/1946
Ngày hiệu lực 12/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 189
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1946

 

 

 

 

 

 

Sắc lệnh

Số 189 ngày 27 tháng 9 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo Sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 định nguyên tắc tổ chức các Bộ trong Chính phủ Việt Nam;

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 6 tháng 5 năm 1946 tổ chức Bộ Quốc dân Kinh tế;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất. Cử: ông Đào Hữu Dương, cử nhân luật khoa, giữ chức Phó Đổng lý Sự vụ Bộ Quốc dân Kinh tế.

Điều thứ hai. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
01/08/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1946
Hiệu lực:
16/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ