Sắc lệnh 189/SL về việc thiết lập ngoại thương cục do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đôỉ sắc lệnh số 29B-SL ngày 16-3-1947

Số, ký hiệu 189/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 28/05/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 189/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 189 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 13-SL ngày 3-2-47 cấm xuất, nhập cảnh trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 29B/Sl ngày 16-3-47 thiết lập Ngoại thương cục;

Chiểu sắc lệnh số 53-SL ngày 1-6-47 cải tổ Ngoại thương cục;

Chiểu sắc lệnh số 82-SL ngày 17-9-47 sửa đổi hình phạt và thủ tục truy tổ những việc trái với luật lệ ngoại thương;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sửa đổi điều 7 sắc lệnh số 29-B/SL ngày 16-3-47 như sau:

"Điều 7....

Khoản b.- Sự khám nhận và truy tố những việc trái với các luật lệ ngoại thương theo thủ tục ấn định như sau:

1- Các nhân viên thuế quan và công an sẽ khám nhận theo thủ tục hiện hành. Ngoài ra, mỗi khi truy thấy một sự phạm pháp, nhữngnhân viên kinh tế có thẩm quyền có thể trực tiếp khám nhận và lập biên bản theo thường pháp.

2- Các việc phạm pháp sẽ đưa xử trước toà án thường nếu có sự khiếu tố của những cơ quan kinh tế có thẩm quyền.

Công tố viên truy tố theo đơn khiếu tố của các cơ quan kinh tế.

Khoản c.- Những người tố cáo và lập biên bản trong các vụ phạm pháp kể trên, trừ những nhân viên kinh tế có thẩm quyền trực tiếp khám nhận, được hưởng một số tiền theo tỷ lệ 10% trị giá số hàng tịch thu, những số tiền thường không bao giờ được quá 1.000 đ mỗi vụ cho mỗi người,

Điều 2

Những điều khoản ở các sắc lệnh số 29-B/SL ngày16-3-47 và 82-SL ngày 17-9-47 trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, nội vụ và Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ