Sắc lệnh 18B Về việc phát hành đồng bạc giấy Việt Nam tại miền Nam Trung Bộ, từ vĩ tuyến 16 trở xuống

Số, ký hiệu 18B
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 31/01/1946
Ngày hiệu lực 15/02/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 37/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 18B
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 18 B ngày 31 tháng 1 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét sự cần thiết phát hành đồng bạc giấy Việt Nam để làm nền tảng cho nền tài chính quốc gia ở chỗ nào có đủ điều kiện phát hành;

Chiểu lời yêu cầu của Uỷ ban hành chính Trung bộ và lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Tại miền Nam Trung bộ từ vĩ tuyến 16 về Nam sẽ phát hành đồng bạc giấy Việt Nam.

Điều thứ hai: Việc phát hành đồng giấy bạc Việt Nam do Uỷ ban hành chính Trung bộ tổ chức và điều khiển.

Điều thứ ba: Kẻ nào làm giả hay có hành động phá hoại giá trị của đồng bạc giấy Việt Nam sẽ bị đưa ra Toà án quân sự.

Điều thứ tư: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Uỷ ban hành chính Trung bộ chịu trách nhiệm thi hành Sắc lệnh.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/01/1946
Hiệu lực:
08/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1946
Hiệu lực:
15/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ