Sắc lệnh 190 Về thẩm quyền truy tố của Toà án

Số, ký hiệu 190
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/10/1946
Ngày hiệu lực 16/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 190
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 1946

 

 

 

 

 

 

Sắc lệnh

Số 190 ngày 1 tháng 10 năm 1946

Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 10 thánh 10 năm 1945 về việc giữ tạm luật lệ hiện hành,

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi đã hỏi ý kiến Ban thường trực Quốc hội, và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

Ra sắc lệnh:

Điều 1: Toà án có quyền truy tố một việc tiểu hình hoặc đại hình là Toà án tỉnh tại nơi đã xảy ra trọng tội hoặc Toà án tại nơi cư trú của người can phạm hoặc Toà án tại nơi mà người can phạm ấy bị bắt.

Điều 2: Các luật lệ nào trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

Đính chính sắc lệnh số 191 ngày 1 tháng 10 năm 1946

Điều thứ nhất thêm ba chữ "hoặc khinh tội" sau chữ "tại nơi đã xảy ra trọng tội..."

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/09/1946
Hiệu lực:
12/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1946
Hiệu lực:
16/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ