Sắc lệnh 191 Của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà số 191 ngày 28 tháng 5 năm 1948

Số, ký hiệu 191
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 28/05/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 191
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

Của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà số 191 ngày 28 tháng 5 năm 1948

___________________________

 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Loại văn bản: Sắc lệnh

Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính

Nơi ban hành: Chủ tịch nước

Người ký: Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/05/1948

Ngày hiệu lực: 28/05/1948

Ngày đăng: Dữ liệu đang cập nhật

Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật

Tình trạng: Hết hiệu lực: 25/04/1949

 

Chiểu Sắc lệnh số 61 ngày 6-5-46 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu Sắc lệnh ngày 26-11-46 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu Sắc lệnh số 190-SL ngày 28-5-48 tái lập Nha Thống kế trong Bộ Kinh tế,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Nguyễn Thiện Lâu sung chức Giám đốc Nha Thống kê trong Bộ Kinh tế.

Điều 2

Ông Bộ trưởng bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ