Sắc lệnh 191 Sắc lệnh cử ông Nguyễn Thiện Lâu giữ chức Giám đốc Nha thống kê trong Bộ kinh tế

Số, ký hiệu 191
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 28/05/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 34 Về việc cử ông Nguyễn Thiện Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kê trong Chủ tịch phủ
Ngày hết hiệu lực 25/04/1949
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 191
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 191 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 61 ngày 6-5-46 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu sắc lệnh ngày 26-11-46 tổ chức bộ Kinh tế,

Chiểu sắc lệnh số 190-SL ngày 28-5-48 tái lập Nha Thống kế trong Bộ Kinh tế,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Nguyễn Thiện Lâu sung chức Giám đốc Nha Thống kê trong Bộ Kinh tế.

Điều 2

Ông Bộ trưởng bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
09/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ