Sắc lệnh 192 Sắc lệnh cấm buôn bán, chuyên trở và tàng trữ có tính cách buôn bán các xa xỉ phẩm ngoại hoá

Số, ký hiệu 192
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 13/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 45/SL về việc sửa đổi Sắc lệnh 192-SL ngày 28-5-1948 cấm buôn bán chuyên chở và tàng chữ các xa xỉ phẩm ngoại hoá
Ngày hết hiệu lực 06/04/1950
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 192
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 192/SL NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 13/SL ngày 3.2.47 cấm xuất nhập cảng trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 29/B/SL ngày 16.3.47 và 53/SL ngày 1.6.47 tổ chức Ngoại thương cục;

Chiểu sắc lệnh số 82/SL ngày 17.9.47 và sắc lệnh số 189-SL ngày 28.5.1948 sửa đổi hình phạt và thủ tục truy tố những việc trái với luật lệ ngoại thương;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cấm:

1- Buôn bán,

2- Chở chuyên và tàng trữ có tính cách buôn bán các xa xỉ phẩm ngoại hoá trong toàn cõi Việt Nam.

Điều 2

Bảng kê các xa xỉ phẩm sẽ do Bộ trưởng Bộ Kinh tế ấn định.

Điều 3

Những việc phạm pháp đối với sắc lệnh này sẽ bị truy tố và trừng phạt theo điều 7 sắc lệnh số 29/B/SL ngày 16 tháng 3 năm 1947 (sửa đổi do sắc lệnh số 82/SL ngày 17.9.47 và sắc lệnh số 189/SL ngày 28.5.1948).

Điều 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ