Sắc lệnh 193 Về việc cử ông Nguyễn Hữu Viên giữ chức Giám đốc Nha cứu tế trung ương

Số, ký hiệu 193
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 08/10/1946
Ngày hiệu lực 23/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 193
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 1946

 

SẮC LỆNH

Số 193 ngày 08 tháng 10 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy định việc tổ chức các bộ trong Chính phủ Việt Nam;

Chiểu chi Sắc lệnh số 36 ngày 27 tháng 3 năm 1946 tổ chức Bộ Xã hội;

Chiểu chi Sắc lệnh số 186 ngày 24 tháng 9 năm 1946 cho phép Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp được phép từ chức Giám đốc Nha Cứu tế Trung ương;

Chiểu chi Sắc lệnh số 37 ngày 27 tháng 3 năm 1946 cử ông Nguyên Hữu Viên xung chức Chánh Văn phòng Xã hội;

Chỉ chi Nghị định số 12 ngày 29-5-1946 của Bộ trưởng Bộ Xã hội Dương Đức Hiệp xung chức Chủ sự phòng Hành chính và kiểm sát trong Nha Lao động Trung ương;

Chuyển chi lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất. Nay cử ông Nguyễn Hữu Viên, Chánh Văn phòng Bộ Xã hội, xung chức Giám đốc Nha Cứu tế Trung ương, thay Bác sĩ Đỗ Xuân hợp được phép từ chức.

Điều thứ hai. Nay cử ông Dương Đức Hiệp, Chủ sự phòng Hành chính và Kiểm soát tại Nha Lao động Trung ương, xung chức Chánh Văn phòng Bộ Xã hội, thay ông Nguyễn Hữu Viên, xung chức Giám đốc Nha Cứu tế Trung ương.

Điều thứ 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1946
Hiệu lực:
09/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/09/1946
Hiệu lực:
12/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1946
Hiệu lực:
16/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1946
Hiệu lực:
16/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/10/1946
Hiệu lực:
23/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ