Sắc lệnh 193/SL Sắc lệnh đặt một Hội đồng sản xuất kĩ nghệ tại Bộ Kinh tế

Số, ký hiệu 193/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 12/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 193/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 193 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 23/SL ngày 6-2-47 thiết lập Hội đồng sản xuất kĩ nghệ trong Bộ Kinh tế;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đặt ở Bộ Kinh tế một cơ quan lấy tên là Hội đồng sản xuất kỹ nghệ có nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu chương trình kế hoạch sản xuất kĩ nghệ, và giúp ý kiến Bộ Kinh tế về phương diện sản xuất kĩ nghệ,

2- Giúp Bộ Kinh tế thực hiện những chương trình sản xuất.

Điều 2

Nếu xét cần, một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế có thể đặt ở mỗi liên khu - khu một chi nhánh Hội đồng sản xuất kĩ nghệ có nhiệm vụ tương đương như HDSXKN trong phạm vi liên khu.

Điều 3

Các hội viên Hội đồng gồm hai hạng:

1- Các vị đại diện các Bộ Tài chính, Canh nông, nội vụ, Giao thông, Lao động, Quốc phòng (do các Bộ trưởng bộ sở quan phái sau khi thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Kinh tế);

2- Các nhà chuyên môn, các nhà kĩ nghệ, các đại biểu các đoàn Kinh tế, đại biểu tổng cộng đoàn ... (do nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế cử).

Điều 4

Hội đồng sản xuất kĩ nghệ có một Tổng thư ký phụ trách sự lãnh đạo công việc của Hội đồng, do nghị định của Bộ trưởng Bộ kinh tế bổ nhiệm.

Điều 5

Kinh phí của Hội đồng sẽ do ngân sách Bộ Kinh tế chịu.

Điều 6

Sắc lệnh này huỷ bỏ sắc lệnh số 23/SL ngày 6-2-47.

Điều 7

Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
09/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ