Sắc lệnh 195/SL Sắc lệnh thành lập các ban vận động thi đua ái quốc các cấp

Số, ký hiệu 195/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/06/1948
Ngày hiệu lực 16/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 195/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 195 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu theo quyết định của Hội đồng Chính phủ,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập Ban vận động thi đua ái quốc Trung ương. Ban này gồm có các đại biểu Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể nhân dân.

Điều 2

Các đại biểu nói trên do sắc lệnh chỉ định.

Điều 3

Tại các liên khu, tỉnh, huyện và xã đều đặt Ban Vận động thi đua ái quốc.

Mỗi ban gồm có từ 3 đến 5 người trong đó có đại diện Uỷ ban kháng chiến hành chính, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ.

Tuy vậy, các Ban Vận động thi đua ái quốc cấp huyện và cấp xã, số người có thể ít hơn.

Điều 4

Các đại biểu trong các ban từ liên khu đến xã do Uỷ ban kháng chiến Hành chính cáp mình chỉ định.

Điều 5

Các Ban Vận động thi đua ái quốc các cấp có nhiệm vụ:

1- Vận động, đôn đốc, thu tập và phổ biến kinh nghiệm về việc thi đua.

2- Các Uỷ ban kháng chiến Hành chính liên khu, tỉnh, huyện, xã đạt kế hoạch thi đua ái quốc cho địa phương mình. Nhưng có thể uỷ quyền ấy cho các ban vận động thi đua ái quốc cấp mình.

Điều 6

Các vị Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1948
Hiệu lực:
01/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ