Sắc lệnh 196 Sắc lệnh cử các ông vào ban vận động thi đua ái quốc Trung ương

Số, ký hiệu 196
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/06/1948
Ngày hiệu lực 01/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 196
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 196 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 195/SL ngày 1-6-48,

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử vào Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương các vị sau đây:

Các ông: Phan Anh

Nguyễn Văn Tạo -----> thay mặt Chính phủ

Nghiêm Xuân Yêm

ông: Bồ Xuân Luật -----> thay mặt Quốc hội

Nguyễn Xiển

Cử: Tôn Đức Thắng -----> thay mặt các đoàn

các ông: Đương Đức Hiền -----> thuộc nhân dân.

Hoàng Quốc Việt

Đỗ Đức Dục

Điều 2

Các vị Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ