Sắc lệnh 197 Về việc mở tại trường đại học một ban pháp lý học

Số, ký hiệu 197
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/10/1946
Ngày hiệu lực 26/10/1946
Ngày đăng công báo 26/10/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 43/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 197
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1946

 

 

SẮC LỆNH

Về mở tại trường đại học một bản pháp lý học 

Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, đã thoả hiệp với Uỷ ban thường trực Hội đồng Cố vấn Học chính và ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất. Kể từ niên khoá 1946-1947, mở tại trường Đại học Việt Nam một Ban Pháp lý học.

Điều thứ hai. Ban Pháp lý học sẽ do nghị định ông Bộ trưởng Bộ Quốc Gia Giáo dục tổ chức.

Điều thứ ba. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.  

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1946
Hiệu lực:
16/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1946
Hiệu lực:
16/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/10/1946
Hiệu lực:
23/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/10/1946
Hiệu lực:
23/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1946
Hiệu lực:
25/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ