Sắc lệnh 198 Về việc bắt buộc thêm vài thứ hàng phải có giấy biên lai chứng rằng hàng đã nhập nội chính thức từ ngoại quốc vào, hoặc hoá đơn hay giấy tờ của một hãng chính thức ở Đông dương chứng nhận hàn

Số, ký hiệu 198
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/10/1946
Ngày hiệu lực 30/10/1946
Ngày đăng công báo 26/10/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 43/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 198
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1946

 

SẮC LỆNH

Về việc bắt buộc thêm vài thứ hàng phải có giấy biên lai chứng rằng hàng đã nhập nội chính thức từ ngoại quốc vào, hoặc hóa đơn hay giấy tờ của một hãng chính thức ở đông dương chứng nhân hàng ấy là hàng nội hóa

Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu chi Điều thứ 6 Sắc lệnh ngày 12/7/1934,
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính ;
Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội thoả hiệp,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất. Điều thứ 6 của Sắc lệnh ngày 12/7/1934 bắt buộc vài thứ hàng phải có giấy biên lai chứng rằng hàng ấy đã nhập nội chính thức từ ngoại quốc vào, hoặc hoá đơn hay bất cứ giấy tờ gì của một hãng chính thức lập ở Đông Dương cấp cho chứng nhận rằng hàng ấy là hàng nội hoá, nay thi hành thêm cho những hàng này trong toàn cõi Việt Nam:

Thịt đóng hộp (số 18 quinquies) 19 A B C, 19 bis và 19 ter)

Cá đóng hộp (số 47)

Thuốc lá (số 109)

Thuốc bắc sống (từ số 126 đến 127 bis)

Rau đóng hộp (số 158 C)

Đồ uống (từ số 171 đến số 174 quater)

Ét xăng (số 197 bis)

Dầu hoả (số 197 ter B)

Giấy (số 461)

Điều thứ hai. Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính có nhiệm vụ thi hành Sắc lệnh này, theo phần việc của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/10/1946
Hiệu lực:
23/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1946
Hiệu lực:
25/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/10/1946
Hiệu lực:
26/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/10/1946
Hiệu lực:
01/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ