Sắc lệnh 199/SL Sắc lệnh định đồng "Việt" là đơn vị tiền tệ Việt Nam

Số, ký hiệu 199/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 08/07/1948
Ngày hiệu lực 23/07/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 199/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 199 NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Xét tình hình tài chính hiện thời,

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

- Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Đơn vị tiền tệ Việt Nam là đồng "Việt".

Điều 2

Đồng "Việt" là một đồng vàng cân nặng 0g,375 vàng nguyên chất.

Điều 3

Sự liên hệ giữa đồng "Việt" với giấy bạc Việt Nam hiện hành sẽ do một sắc lệnh ấn định sau.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ