Sắc lệnh 2/SL Về việc sáng lập Trường cao đẳng kỹ thuật

Số, ký hiệu 2/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/02/1949
Ngày hiệu lực 16/02/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 2/SL NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ họp ngày 27 tháng 11 năm 1948;

Theo đề nghị của các Bộ Giao thông Công chính, Quốc gia Giáo dục, Kinh tế, Canh nông, Tài chính;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay sáng lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật, để đào tạo cán bộ chuyên môn cho các ngành Công chính, Hoả xa,, Bưu điện, Khoáng chất, Kiến trúc, Địa chính, và khi nào có thể được, cho các ngành khác nữa.

Điều 2: Trường Cao đẳng Kỹ thuật, giao cho Bộ Giao thông Công chính phụ trách.

Điều 3: Bộ Giao thông Công chính thoả thuận với Bộ Quốc gia Giáo dúc và những Bộ có liên quan đến những ngành dạy trong trường, sẽ ra nghị định đặt thể lệ và nội quy về việc tuyển học sinh, giảng dạy, thi hạch, quản trị, sịnh hoạt trong trường.

Điều 4: Các Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, Giao thông Công chính, Kinh tế, Canh nông, Tài chính, chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                                                    Hồ Chí Minh

                                                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ