Sắc lệnh 20/SL Về việc ấn định một đồng Việt nam do ngân hàng Quốc gia phát có giá trị bằng 10đ do Bộ tài chính phát hành

Số, ký hiệu 20/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/05/1951
Ngày hiệu lực 12/05/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 20/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1951

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 20/SL NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 48-SL ngày 15-5-1947 và số 37- SL ngày 15-3- 1950 cho phép phát hành và lưu hành các loại giấy bạc Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 180-SL ngày 20-12-1950 trừng trị những hành động có tính cách phá hoại nền tài chính Quốc gia;

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để củng cố nền tài chính và tiền tệ Quốc gia và để tiện lợi cho nhân dân trong việc giao dịch, nay ấn định một đồng Việt Nam do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành có giá trị bằng mười đồng do Bộ Tài chính phát hành.

Điều 2

Các giấy bạc do Bộ Tài chính phát hành vẫn tiếp tục lưu hành cùng với giấy bạc của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/05/1951
Hiệu lực:
16/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1951
Hiệu lực:
21/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1951
Hiệu lực:
05/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/05/1951
Hiệu lực:
23/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1951
Hiệu lực:
29/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ