Sắc lệnh 200 Về việc sửa đổi những điều thứ 4 và điều thứ 6 sắc lệnh số 118 ngày 9 tháng 7 năm 1946 đặt ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải

Số, ký hiệu 200
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/10/1946
Ngày hiệu lực 30/10/1946
Ngày đăng công báo 26/10/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 43/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 200
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1946

 

SẮC LỆNH

Đặt Ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải để sửa đổi những điều thứ 4 và điều thứ 6 sắc lệnh số 118 ngày 09 tháng 07 năm 1946 

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu Sắc lệnh ngày 9 tháng 7 năm 1946 đặt ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải,

Theo lời đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất

Điều thứ 4 của Sắc lệnh số 118 ngày 9 tháng 7 năm 1946 nay đổi như sau này: "Đảm phụ đặc biệt đánh vào tầu thuỷ, xuồng máy hay thuyền chở hàng hoá gồm có hai phần:

- Một phần đánh vào giá trị của hàng hoá định là 2 phần nghìn,

- Một phần đánh vào trọng lượng của hàng hoá định là 1 đồng 1 tấn.

Đảm phụ này sẽ căn cứ vào tờ khai thông quan hay những điều ghi trong sổ thuyền mà tính, và phải nộp ngay tại sở Thuế quan khi trình giấy thông quan hoặc sổ thuyền cho thuyền, tầu hay xuồng đi."

Điều thứ hai

Điều thứ 6 Sắc lệnh nói trên nay đổi như sau này:

"Các thuyền đi sông (barques de rivières) được miễn đảm phụ đặc biệt này".

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính chiểu Sắc lệnh này mà thi hành. 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/10/1946
Hiệu lực:
16/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/10/1946
Hiệu lực:
23/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/10/1946
Hiệu lực:
23/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1946
Hiệu lực:
25/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/10/1946
Hiệu lực:
26/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/10/1946
Hiệu lực:
01/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ